ZOMER 2017: LANGS PADEN VAN VERLANGEN

LANGS PADEN VAN VERLANGEN

DRIE BIJZONDERE COLLECTIES IN BEELD  I

9 juli t/m 12 november 2017

 


’k Luister weelde-omvangen ...
Land van mijn jeugd, mijn Domburg groen,
Kon ik maar vliegen, als vogels doen,
Langs paden van verlangen!

Marie Boddaert (1903; fragment)

 

Het gedicht ‘Uit de verte’ van Marie Boddaert (1844-1914) begeleidt de Zomertentoonstelling 2017, die een selectie van werken rond Domburg als klassieke kunstenaarskolonie in Europees verband laat zien uit drie bijzondere verzamelingen: de Collectie van het MTVP Museum Domburg, de Collectie van de Gemeente Veere, waartoe Domburg behoort, en de Collectie van Francisca van Vloten, die deel zal uitmaken van het International Center for Artists’ Colonies in Europe, een documentatie- en onderzoekscentrum i.o. verbonden met het MTVP Museum Domburg.

Een keur van schilderijen, tekeningen en grafische werken van Nederlandse en buitenlandse kunstenaars die vooral actief waren in de periode 1870-1930 is te zien in de zomer en nazomer van 2017. [ Persbericht ]