PUBLISHED: NEW BOOK ABOUT ARTIST JAN HEYSE

Looking for a beautiful present?

Francisca van Vloten, In schoonheid verstild. De kunstenaar Jan Heyse 1882-1954, Domburg: De Factory, 2021.

ISBN | EAN: 978-90-823448-5-1. 132 p., € 22,-. Verschijningsdatum: 21 dec. 2021.

Te verkrijgen in de boekhandel en bij De Factory, info@defactory.org.
Op Walcheren bij De Drvkkery en het Zeeuws Museum in Middelburg, het MTVP Museum Domburg en het Museum Veere, de Readshop Domburg en boekhandel ’t Spui in Vlissingen.

Het boek is een herziene en uitgebreide versie van het in 1996 bij de Zeeuwse Katernen verschenen boekje over Jan Heyse.