Het museum

Geschiedenis

In 1994 werd het Museum Domburg vernoemd naar de kunstverzamelaarster, antroposofe en landbouwpionierster Marie Tak van Poortvliet (1871-1936) die in het begin van de twintigste eeuw een villa in Domburg liet bouwen en daar, in gezelschap van de schilderes Jacoba van Heemskerck (1876-1923), vele zomers doorbracht.

Aanvankelijk lag het accent op de kunstenaars die in de eerste decennia van de 20ste eeuw in Domburg verbleven en werkten. Het museum was een kopie van het kunstzaaltje dat in 1911 schuin tegenover het Badpaviljoen voor hen was neergezet en in 1921 door wind en stormen verloren is gegaan. Het kreeg een plaats in het centrum van het dorp in plaats van op de duinen.

Intussen is het terrein zowel letterlijk als figuurlijk uitgebreid: het Museum Domburg is een museum voor klassiek moderne kunst geworden, waarbij het accent ligt op de klassieke kunstenaarskolonies in Europa, uitgaande van Domburg en met aandacht voor hedendaagse kunstenaars.

Badplaatsen lijken van nature kunstenaars aan te trekken. In Domburg werd die aantrekkingskracht nog verhoogd door de ongekunstelde schoonheid van de omgeving, de bijzondere lichtval langs de kust en de weerschijn ervan over het land van Walcheren. Het grillige duinlandschap, de altijd weer anders lijkende zee en de oude bossen die de dorpskern omzomen hebben vanouds her vele dichters, componisten en schrijvers, maar vooral schilders geïnspireerd. De basis werd in de jaren 1870 gelegd, met de komst van enkele Belgische kunstenaars en ten einde ging de klassieke kunstenaarskolonie Domburg, zoals de meeste kunstenaarskolonies in Europa, in het Interbellum.

De replica en de geplande tweede zaal & het studiecentrum werden ontworpen door Cees Dam & Partners.

Toorop en Mondriaan

Toorop

Tussen 1903 en 1922 verbleef Toorop vrijwel jaarlijks een paar weken of enkele maanden in Domburg. In zijn kielzog kwamen veel vrienden uit allerlei disciplines naar de badplaats en kunstenaarskolonie. Samen met de kunstenares Mies Elout-Drabbe en enkele andere kunstvrienden organiseerde hij de zgn. Domburgsche Tentoonstellingen, die van 1911 t/m 1921 plaatshadden.

Mondriaan

Alleen in 1911 en 1912 nam Mondriaan deel aan de Domburgsche Tentoonstellingen, maar tussen 1908 en 1915/1916 verbleef hij regelmatig in Domburg. Hij maakte er de belangrijkste ontwikkeling in zijn werk door: de overgang van figuratief naar abstract werken.

Organisatie

STICHTING MUSEUM DOMBURG

IBAN NL04 RABO 0146 5198 41
KvK 41114817

Stichting Museum Domburg
 • Arnold van Houtum, voorzitter
 • Marcelle Immink, vicevoorzitter
 • Jan Kaland, penningmeester
 • Barbara de Kort, lid
Stichting Museum Domburg Collectie
 • Arnold van Houtum, voorzitter
 • Marcelle Immink, lid
 • Barbara de Kort, lid
Stichting Museum Domburg Vastgoed
 • Lein Labruijère, voorzitter
 • Arnold van Houtum, secretaris
 • Jan Kaland, penningmeester
 • Adri Meeuwse, lid
 • Ilonka Völker, lid
Conservator en beleidsadviseur
 • Francisca van Vloten
Directiesecretaris
 • Eveline Cleiren

Commissies

Onderhoud
 • Jaap Bimmel
 • Hans Jansen
Educatie
 • Eveline Cleiren
 • Francisca van Vloten
Fotografie
 • Adri van de Velde
Raad van Advies
 • Fusien Bijl de Vroe, Oud-directeur Vereniging Rembrandt
 • Evert van Os, Algemeen directeur Singer Laren
 • Chris Stolwijk, Algemeen directeur RKD, Hoogleraar Nederlandse kunstgeschiedenis van de lange 19de eeuw, Universiteit Utrecht
 • Katlijne Van der Stighelen, Em. Hoogleraar Kunstwetenschappen KU (Katholieke Universiteit) Leuven
Steunstichting
 • Derk Sauer, voorzitter
 • Frans van Oosten Slingeland, penningmeester
 • Joost Snoep, secretaris

steunstichting@museumdomburg.nl

ANBI

EDUCATIE

Gezinnen

Voor onze allerkleinste bezoekers hebben we een kinderhoekje met boekjes en kleurplaten. Ook in onze prachtige tuin kunnen kinderen heerlijk ronddwalen.

Basisscholen

In samenwerking met Kunsteducatie Walcheren brengt het museum programma’s voor de groepen 3 t/m 8 in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Tijdens het bezoek aan het museum wordt een aspect van de schilder- of beeldhouwkunst uit de lopende tentoonstelling belicht en besproken met de leerlingen. Dit kan onder andere zijn: kleur, vorm, licht, stijl of kunststroming. Het doel is leren kijken naar kunst en kunst leren begrijpen. Een bezoek aan de tentoonstelling wordt afgesloten met een verwerkingsopdracht passend bij de doelgroep. 

Wij verwelkomen u en uw school graag in ons museum! Neem contact met ons op via info@mtvp.nl om een bezoek te plannen. 

De Cultuurbus

Het Marie Tak van Poortvliet museum is opgenomen op de culturele kaart van De Cultuurbus. Dit betekent dat voor het vervoer naar ons museum gratis busvervoer mogelijk is voor alle Zeeuwse scholen voor het primair onderwijs, de onderbouw van het voortgezet onderwijs en het vmbo. Meer informatie op https://cultuurkwadraat.nl/cultuurbus