Het museum

Geschiedenis

Het Marie Tak van Poortvliet Museum Domburg ontleent zijn naam aan de kunstverzamelaarster, antroposofe en landbouwpionierster Marie Tak van Poortvliet (1871-1936) die in het begin van de twintigste eeuw een villa in Domburg liet bouwen en daar, in gezelschap van de schilderes Jacoba van Heemskerck (1876-1923), vele zomers doorbracht.

Het museum is een kopie van het in 1921 door wind en stormen verloren gegane kunstzaaltje, dat schuin tegenover het Badpaviljoen stond. In 1994 heeft het Marie Tak van Poortvliet Museum zijn deuren op de huidige locatie geopend.
Badplaatsen lijken van nature kunstenaars aan te trekken. In Domburg werd die aantrekkingskracht nog verhoogd door de ongekunstelde schoonheid van de omgeving, de bijzondere lichtval langs de kust en de weerschijn ervan over het land van Walcheren. Het grillige duinlandschap, de altijd weer anders lijkende zee en de oude bossen die de dorpskern omzomen hebben vele dichters, componisten en schrijvers, maar vooral ook schilders geïnspireerd. Rond de vorige eeuwwisseling, toen de kunstenaar Jan Toorop (1858-1928) voor het eerst in Domburg kwam, begon men al te spreken over een ‘badseizoen’ en een gevestigde ‘badcultuur’.

Het huidige tentoonstellingsgebouw werd ontworpen door Cees Dam en gebouwd in 1994. Het staat nu in de kom van het dorp in plaats van op het duin.

Toorop en Mondriaan

Organisatie

STICHTING MUSEUM DOMBURG

IBAN NL04 RABO 0146 5198 41
KvK 41114817

Stichting Museum Domburg
 • Arnold van Houtum, voorzitter
 • Marcelle Immink, vicevoorzitter
 • Jan Kaland, penningmeester
 • Eveline Cleiren, secretaris
 • Engeline Molkenboer, coördinatie vrijwilligers
Stichting Museum Domburg Collectie
 • Arnold van Houtum, voorzitter
 • Eveline Cleiren, secretaris
 • Marcelle Immink, lid
Stichting Museum Domburg Vastgoed
 • Lein Labruijère, voorzitter
 • Arnold van Houtum, secretaris
 • Jan Kaland, penningmeester
 • René Molenaar, lid
Conservator
 • Francisca van Vloten, conservator en beleidsadviseur

Commissies

Onderhoud
 • Jaap Bimmel
 • Hans Jansen
Educatie
 • Marcelle Immink
Fotografie
 • Adri van de Velde

ANBI

EDUCATIE

Gezinnen

Voor onze allerkleinste bezoekers hebben we een kinderhoekje met boekjes en kleurplaten. Ook in onze prachtige tuin kunnen kinderen heerlijk ronddwalen.

Basisscholen

In samenwerking met Kunsteducatie Walcheren brengt het museum programma’s voor de groepen 3 t/m 8 in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Tijdens het bezoek aan het museum wordt een aspect van de schilder- of beeldhouwkunst uit de lopende tentoonstelling belicht en besproken met de leerlingen. Dit kan onder andere zijn: kleur, vorm, licht, stijl of kunststroming. Het doel is leren kijken naar kunst en kunst leren begrijpen. Een bezoek aan de tentoonstelling wordt afgesloten met een verwerkingsopdracht passend bij de doelgroep. 

Wij verwelkomen u en uw school graag in ons museum! Neem contact met ons op via info@mtvp.nl om een bezoek te plannen. 

De Cultuurbus

Het Marie Tak van Poortvliet museum is opgenomen op de culturele kaart van De Cultuurbus. Dit betekent dat voor het vervoer naar ons museum gratis busvervoer mogelijk is voor alle Zeeuwse scholen voor het primair onderwijs, de onderbouw van het voortgezet onderwijs en het vmbo. Meer informatie op https://cultuurkwadraat.nl/cultuurbus

CONTACT

Marie Tak van Poortvliet Museum Domburg
Ooststraat 10a
4357 BE Domburg
Postbus 36
4357 ZG Domburg
tel. +31 (0)118-584618
info@mtvp.nl