Even terug in de tijd

Vanaf nu willen wij op gezette tijden nieuws geven over de voortgang van het plan om het museum uit te breiden en te vernieuwen. En ook om informatie te geven naar aanleiding van vragen die soms zo hier en daar opduiken. Allereerst een stukje geschiedenis.

Het museum heeft de grond gekocht waarop het openluchttheater stond. De gemeente verkocht die in 1994 aan ons en maakte het daarmee mogelijk om subsidie van het toenmalige ministerie van EZ te ontvangen (regeling ter bevordering van het kusttoerisme … duidelijk andere tijden!). Met die subsidie werd het huidige gebouw bekostigd. In het oorspronkelijke plan waren de tentoonstellingsruimten voorzien in een paviljoen. Dat kwam er niet omdat de financiering daarvoor niet rond kwam. Er zijn toen heggen in de tuin gezet die de contouren daarvan aangeven. Je zou kunnen zeggen dat we met het huidige plan voortbouwen op dat eerste plan.

Het museum betaalde destijds voor de zgn. economische eigendom. Dat was toen gangbaar om te verzekeren dat de gemeente zeggenschap bleef houden. Tegenwoordig is het gebruikelijk om de grond in zo’n situatie in erfpacht te geven. Dat is dus onlangs gebeurd en daarmee is de juridische situatie gemoderniseerd met een symbolische canon (wij hebben de grond immers al lang betaald). Gemeente en museum zijn met elkaar verbonden met de afspraak dat wij op die grond ons museum exploiteren en dat er nooit een andere bestemming komt. Geen speculatie in het hart van Domburg, dus.

Nog iets juridisch.

Soms vraagt men zich af waarom er wijzigingen in onze naam zijn. In 2020 hebben wij in overleg met de notaris de museumstichting in drie stichtingen gesplitst, één voor de exploitatie, één voor de collectie, één voor het gebouw. Dit is meer gebruikelijk in museumland – vooral om risico’s juridisch te spreiden. En met deze wijzigingen hebben we ook de statutaire naam gewijzigd in Museum Domburg. Dat vonden we helderder. Onze ‘handelsnaam’ blijft voorlopig MTVP Museum. Als de nieuwbouw is gerealiseerd zullen we dat veranderen.

Zoektocht naar ruimte.

Het huidige plan is het resultaat van een lange zoektocht naar mogelijkheden. Wij hebben al tien jaar geleden gezien dat het museum met een groeiende collectie meer ruimte nodig heeft. En ook dat het door veel meer bezoekers gevonden moet kunnen worden. Toen de gemeenteraad met zijn Visie Domburg aangaf in het Nehalennia gebied een plek voor het museum te zien, hebben wij dat natuurlijk met beide handen aangegrepen.
Het plan dat wij maakten heeft het helaas niet gehaald. Er was te veel tegenstand en het college van B en W besloot om met ons naar andere plekken te kijken. Uiteindelijk werd er samen met de gemeente voor gekozen om op het bestaande terrein uit te breiden en het huidige gebouw te renoveren. Terug bij af dus of anders gezegd, de cirkel is rond. Net als in het plan uit 1994 wordt het gehele terrein voor het museum en de museumtuin benut.

In de volgende blog meer informatie over het plan en de planning.