DOMBURG’S JACOBA TENTOONSTELLING IN SCHWAAN

Zesentwintig werken uit de zeer succesvolle JACOBA VAN HEEMSKERCK HERDENKINGSTENTOONSTELLING in ons museum (2 juli – 10 december 2023) reisden naar het Kunstmuseum Schwaan in Duitsland, waar ze nu te zien zijn van 21 januari t/m17 maart 2024.

Daaronder niet alleen de pastel met aquarel Bos/Bomengewelf uit 1913 (CFVV, bruikleen aan ICEAC Domburg), de olieverf Bild. Landschap met boom uit 1915 (MTVP Museum Domburg) en de houtsnede Molen uit 1915 (CFVV, bruikleen aan ICEAC Domburg) maar ook een schitterend (zelf)-portret van Jacoba van Heemskerck, ca. 1890-1896/97, onlangs ontdekt in een particuliere Zeeuwse collectie door onze Museumconservator Francisca van Vloten.
Zie voor dat laatste het bericht onder Nieuws

Jacoba van Heemskerck, Bos/Bomengewelf, 1913.
Jacoba van Heemskerck, Bild. Landschap met boom, 1915.
Jacoba van Heemskerck, Molen, 1915.
Jacoba van Heemskerck, Zelfportret, ca. 1890-1894/97.