NIEUWE AANWINST: SCHILDERIJ VICTOR GILSOUL

Een prachtig schilderij van Victor Gilsoul als nieuwe aanwinst voor het museum. In Domburg gemaakt in 1910 en een mooie impressie van een kerkuitgang- een bijzonder Domburgs tafereeltje. Gilsoul (1867-1939) was in Brussel en Antwerpen opgeleid, kreeg onder meer adviezen van Franz Courtens en bracht de Eerste Wereldoorlog via Nederland in Engeland door. In 1924 werd hij leraar aan het Hoger Instituut in Antwerpen.