GEMEENTEBESTUUR POSITIEF OVER RENOVATIE EN UITBREIDING

Renovatie en uitbreiding Museum Domburg op stapel.

Het College van B & W van Veere (waar Domburg onder valt) heeft zich positief uitgesproken over de uitbreidingsplannen. Het Museum hoopt dan ook samen met het ICEAC binnen een paar jaar op de bestaande plek een museum en onderzoekscentrum te kunnen verwezenlijken, die zowel een weldadige oase van rust voor bezoekers en onderzoekers zullen vormen als een levendig en inspirerend centrum voor contacten tussen Europese kunstenaars en wetenschappers uit verschillende disciplines.