Mei 2021

Een volgende stap in de zichtbaarheid van het Museum en een Toorop-schenking.

Een volgende stap in de zichtbaarheid van het museum werd aan de straatzijde onder meer bereikt met teksten die verwijzen naar het Museum Domburg en zijn Toeristisch Informatiepunt.

Het Museum mocht een geweldige schenking in ontvangst nemen uit een particuliere collectie: Jan Toorops Het eeuwige Lentelied uit 1923, gemengde techniek op papier. De schenkers overhandigden het werk op 4 mei 2021 aan de museumconservator.