OPENING TENTOONSTELLING JACOBA VAN HEEMSKERCK

Op de herdenkingstentoonstelling voor Jacoba van Heemskerck kan de bezoeker in een dertigtal werken de ontwikkeling van Jacoba volgen, van het realisme van een Boereninterieur via het in Domburg tot stand gekomen luminisme en kubisme tot haar bijzondere expressionisme en ontwerpen voor glasramen.

Voordat de bezoekers in De Zaal zijn, komen zij door De Galerij. Daar hangen twintig werken van hedendaagse Europese kunstenaars die een band met euroart hebben en geïnspireerd raakten door het werk van Jacoba of door Jacoba zelf. Zij zijn afkomstig uit Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, Hongarije en – een buitenbeentje – Taiwan.

Op donderdag 29 juni 2023 werden de hedendaagse kunstenaars in de museumtuin welkom geheten door Frederiek Schouwenaar, burgemeester van de gemeente Veere. Conservator Francisca van Vloten leidde haar rond door de tentoonstelling. Hetzelfde deed zij twee dagen later, tijdens een geweldige opening, met Katlijne Van der Stighelen, hoogleraar kunstgeschiedenis te Leuven, die de tentoonstelling met een zeer boeiend verhaal opende. Haar lezing zal binnenkort op deze website te vinden zijn. Tijdens de opening verrasten de hedendaagse kunstenaars de conservator met een uniek kunstwerk à la Marcel Broodthaers, een weelde aan zonnebloemen en een prachtig gedicht.