TWEE ICEAC-ACTIVITEITEN TEZAMEN

Het Museum Domburg en het ICEAC Domburg hebben een herdenkingstentoonstelling gewijd aan de kunstenaar Jacoba van Heemskerck, die vanaf het begin in juli een groot succes was, in september zou eindigen en vervolgens werd verlengd tot 10 december 2023. Voordat de tentoonstelling begon, werd onder euroart-kunstenaars een ‘Call for Paintings’ voor kunstenaars die zich door Jacoba of haar werk lieten inspireren, verspreid.

Elf van hen, uit Nederland, Duitsland, België, Frankrijk, Hongarije en zelfs Taiwan, hadden zich aangemeld en verbleven als gasten van het ICEAC en het Museum in Domburg – een voorproefje van de toekomstige Artists in Residence-projecten van het ICEAC. Hun werken zijn ook tot 10 december te zien in Museum Domburg. 

Op dit moment heeft een tweede groepsactiviteit van het ICEAC plaats, in samenwerking met het Instituut „Moderne im Rheinland“ van de Heinrich-Heine-Universität / Universiteit Düsseldorf. Ongeveer 20 studenten, die een seminar volgen over het modernisme in Nederland met een focus op Domburg en zijn kunstenaarskolonie, en hun docenten, verblijven een paar dagen in Domburg en nemen deel aan een speciaal programma gewijd aan Domburg als kunstenaarskolonie.

Aan het begin van dit project bezochten ze het Kunstmuseum Den Haag, dat de grootste collectie werken van Piet Mondriaan ter wereld bezit. Maar in Domburg ontmoetten ze de plekken die Mondriaan in het echt inspireerden, zagen zij het landschap door zijn ogen en ontdekten zij waarom hij op dit voormalige eiland tot ongekende expressiewijzen kwam…

De leerlingen leerden Domburg als kunstenaarskolonie en de geschiedenis en toekomst van het Museum en het ICEAC ter plekke kennen. Ze hadden lezingen en papers voorbereid over verschillende kunstenaars die belangrijk zijn voor de kunstenaarskolonie en over hun achtergronden en konden deze nu testen in de werkelijke omgeving van de natuurlijke inspiratiebronnen of terwijl ze naar enkele van hun schilderwerken keken – en zo een uitwisseling van ideeën aangaan, van bevindingen en verwachtingen.

Na Mondriaan was Jacoba van Heemskerck vanzelfsprekend een belangrijk onderwerp, evenals Jan Toorop, Mies Elout-Drabbe, Lodewijk Schelfhout en veel van de andere kunstenaars die deelnamen aan de zogenaamde Domburgsche Tentoonstellingen (1911-1921).  Beide activiteiten laten opnieuw zien hoe vruchtbaar de samenwerking tussen euroart-leden kan zijn en hoe goed het is om daarvoor solide, centrale ankerpunten te hebben.